This is a bridge
This is a bridge
This is a bridge

บริษัท ไซมาเคมี  จำกัด

บริษัท ไซมาเคมี จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2525  ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ภายใต้ตราสินค้า ไซมาเคมี มากว่า 40 ปี โดยมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า มุ่งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย อันนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ภายใต้นโยบายที่ยึดมั่นร่วมกันว่า “เคมีเกษตรไซมา เพิ่มคุณค่าผลผลิต”

ผลิตภัณฑ์

ปัญหาศัตรูพืช

ข่าวกิจกรรม

บริษัทในเครือ

แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ไซมาเคมี จำกัด แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด

จำนวนผู้เข้าชม : 636900 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์