เพลี้ยจักจั่นฝ้าย

รูปร่างลักษณะ : ตัวอ่อน มีสีเขียวอมเหลืองจาง ตัวเต็มวัย มีลักษณะยาวรี ขนาดเล็ก สีเขียวจาง ปีกโปร่งใส มีจุดสีดําอยู่กลางปีกข้างละจุด วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามเส้นใบ

วงจรชีวิต : ระยะไข่เฉลี่ย 6.3 วัน, ระยะตัวอ่อนเฉลี่ย 7.3 วัน และตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 20-30 วัน

การทําลาย : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพร้อมทั้งปล่อยสารพิษลงบนใบ ใบที่ถูกกินมีอาการเหี่ยวเฉาคล้ายถูกน้ำร้อนลวก วันต่อมาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

อ่อน ๆ แห้งและกรอบเป็นสีน้ำตาลแดงในที่สุด

การป้องกันกําจัด : ใช้สารกําจัดแมลง

ไซมิดา โกลด์ (imidacloprid 10% W/V SL) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซมิดา 70 (imidacloprid 70% WG) อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

ไซนิว (fipronil 5% W/V SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร


จำนวนผู้เข้าชม : 617710 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์