กิจกรรม AG-GRO NEW GEN 2023 : ศึกษาดูงาน  SCGP และ เปิดจักรวาล Huawei❤️

แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของพนักงานในองค์กร

โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มพนักงานหลากหลายแผนก
ให้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน กลุ่ม New Gen 
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน และสร้างเสริมความสามัคคีควบคู่กันไป

ทางบริษัทฯ ได้พาพนักงานไปศึกษาดูงาน วิธีการดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่ SCGP และ Huawei

เพื่อนำความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานภายในองค์กร✅

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 617741 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์