ไรแดงหม่อน

รูปร่างลักษณะ : เป็นแมลงปากดูด ตัวอ่อนมี 6 ขา ตัวกลมใส ตัวเต็มวัยมีสี แดงเข้ม มี 8 ขา ไรแดงอยู่รวมเป็นกลุ่ม ตามใต้ใบพืชใบล่าง ๆ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชีพจรส้ัน

วงจรชีวิต :
   1. ระยะไข่ 4-5
   2. วันระยะตัวอ่อน 6-10 วัน (ตัวอ่อนมี 3 ระยะแรกมี 6 ขา ระยะที่ 2-3 มี 8 ขา)
   3. ระยะตัวเต็มวัย 15 วัน

- การทําลาย : ดูดกินน้ำเลี้ยงตามใต้ใบจากส่วนใบล่างและขยายปริมาณขึ้นส่วนยอด ใบเหลืองซีด เป็นรอยขีด ใบม้วนงอ และร่วง แพร่กระจายโดยอาศัยกระแสลม

การป้องกันกําจัด

ใช้สารกําจัดไร เบนเจอร์ (pyridaben 20% WP) อัตรา 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

 

หมายเหตุ : ไรแดงที่สำคัญ​ ที่พบการเข้าทำลายมันสำปะหลัง​ มีอยู่​ 3 ชนิด​ ได้แก่​ ไรแดงหม่อน, ไรแดงมันสำปะหลังหรือไรแดงชมพู่​ และไรแมงมุมคันซาวา


จำนวนผู้เข้าชม : 617699 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์