ติดต่อเรา

แบบสำรวจความพึงพอใจ บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ข้อร้องเรียน

ลูกค้าสัมพันธ์

   โทรศัพท์ : (สำนักงานใหญ่) : (66) 0 2308 2102
   โทรศัพท์ (โรงงาน) : (66) 0 2308 2102
    โทรสาร : (66) 0 2308 2487
   @saima
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ที่อยู่

สำนักงานใหญ่
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 2922/268 ชั้น 22
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ดาวน์โหลดแผนที่ สำนักงานใหญ่

โรงงาน
302 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5C
ถนนพัฒนา 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ดาวน์โหลดแผนที่ โรงงาน


จำนวนผู้เข้าชม : 636874 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์