แมลงเล็กจิ๋วเพลี้ยไฟพริก

เข้าทำลายดอกทุเรียน ควรเน้นพ่นสารป้องกันเพลี้ยไฟ ระยะดอกเริ่มขาว ก่อนดอกบาน

การป้องกันและกำจัด

ฉีดพ่น ไซมิดา70 (imidacloprid 70% WG) อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ระยะดอกขาว

 

 


Number of visitors : 636901 Views

Sitemap