โรคไฟทอปธอร่า หรือ โรครากเน่าโคนเน่า
สาเหตุเกิดจาก : เชื้อรา Phytophthora palmivora

เป็นโรคที่มีความสำคัญและสร้างความเสียหายกับทุเรียนอย่างมาก เชื้อราอาศัยอยู่ในดินและอยู่ข้ามปีได้นานหลายปี เจริญและแพร่พันธุ์ได้ดีในสภาพความชื้นสูง ฝนชุกจะพบการระบาดของโรครุนแรงและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว อาการผลเน่าไฟทอปธอร่า ผลที่ติดเชื้อราไฟทอปธอร่า จะแสดงอาการจุดเล็กๆ สีน้ำตาลดำฉ่ำน้ำ ที่เปลือกผลหรือปลายผลทุเรียน ต่อมาเมื่อแผลลุกลามจะพบลอยแตกระหว่างร่องหนาม และพบเส้นใยสีขาวฟูเป็นแผง ต่อมาผลจะหลุดร่วง นอกจากนั้นยังมักพบอาการดังกล่าว หลังการเก็บเกี่ยวเมื่อผลเริ่มสุกแก่ ซึ่งเป็นอาการที่เข้าทำลายผลทุเรียนในลักษณะ “เชื้อแฝง”

การป้องกันระยะผลทุเรียนพัฒนา
ควรหมั่นพ่นสาร ไซม็อกซ์ (สารกำจัดโรคพืช กลุ่ม 27+M3) อัตรา 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นทุก 10-14 วัน

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 573783 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์