อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตร การดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการระดับทอง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากคุณฐิติญา อินทรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10


จำนวนผู้เข้าชม : 573754 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์