บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไทเกอร์-วัน
ไทเกอร์-วัน

ไทเกอร์-วัน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เพนดิเมทาลิน (pendimethalin) 33% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเหลืองใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
          - ข้าวไร่ และข้าวนาหว่านแห้ง พ่นหลังหว่าน อัตรา 400-600 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 60-80 ลิตร ต่อไร่
          - อ้อย พ่นหลังปลูกอ้อย หรือหลังแต่งตออ้อยก่อนวัชพืชงอก อัตรา 600-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่ หอม กระเทียม ถั่ว ผักกาด ขึ้นฉ่าย พริก มะเขือ มันฝรั่ง และมะเขือเทศ อัตรา 400-600 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร ต่อไร่
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืช แบบเลือกทําลายในกลุ่ม dinitroaniline มีฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและใบ ใช้ก่อนวัชพืชงอก หรือวัชพืชเริ่มงอก
ประโยชน์ :
กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก, หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด ประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม, ผักเบี้ยหิน และผักเสี้ยนผี เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 617673 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์