บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

เมสดาซิน
เมสดาซิน

เมสดาซิน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
มีโซไตรโอน (mesotrione) + อะทราซีน (atrazine) 2.5% + 25% W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวข้นหนืด
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
 ข้าวโพด อ้อย พ่นหลังปลูก 7-15 วัน อัตรา 550-600 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรพ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ
อัตรา 140 – 150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 – 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
*พ่นขณะดินมีความชื้น
คุณสมบัติ :
เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ในกลุ่มสารเคมี "ไตรคีโทน (Triketone)" และ "ไตรอะซีน (1,3,5-Triazines)" มีฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและยอดอ่อน สามารถเคลื่อนย้ายจากรากสู่ยอดอ่อน ปลอดภัยต่อข้าวโพด และอ้อย
กลไกออกฤทธิ์ 2 ทาง คือ มีโซไตรโอน ยับยั้งเอนไซม์ 4 เอชพีพีดี (4-hydroxyphenyl-pyruvate-dioxygenase; 4-HPPD) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ ส่งผลให้คลอโรฟิลล์ในพืชถูกทำลาย ใบพืชจึงเปลี่ยนเป็นสีขาว เนื่องจากขาดคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้และตายในที่สุด และอะทราซีน ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของวัชพืช ในระบบแสง 2 (PS II) โดยขัดขวางการขนส่งอิเล็กตรอน ขัดขวางการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อสร้างพลังงาน ATP และ NADPH2 ทำให้วัชพืชขาดพลังงานที่จำเป็นเจริญเติบโต วัชพืชใบจะเหลืองและแห้งตาย
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอก ในระยะเริ่มต้น (วัชพืชใบแคบ มี 2-3 ใบ, ใบกว้าง 4-6 ใบ) วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย
วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยใหญ่ ผักเบี้ยหิน หญ้ายาง ผักโขม
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 636877 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์