บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

บาสโซน
Re บาสโซน (ฝาทอง) 1000 มล SI ปี62
บาสโซน

บาสโซน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) 15% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีฟ้าใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 6x4 ลิตร / 1x20 ลิตร / 1x200 ลิตร
อัตราใช้ :
          ใช้อัตรา 600-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 150-200 มิลลิลิตs ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทําลาย ในกลุ่ม phosphinic acid มีฤทธิ์สัมผัสและแทรกซึมผ่านปากใบพืช (ไม่ดูดซึมผ่านทางราก) มีความปลอดภัยต่อพืชประธาน ด้วยกลไกออกฤทธิ์ที่จํากัดเฉพาะส่วนที่สารสัมผัส
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย, หญ้าตีนนก, หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนกา, หญ้าตีนติด วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น กระดุมใบใหญ่, สาบม่วง และประเภทกก เช่น แห้วหมู
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 428506 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์