บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไซบีรา
ไซบีรา

ไซครอส

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
ไดเมโทมอร์ฟ+ไพราโคลสโตบิน (dimethomorph+pyraclostrobin) 12%+6.7% WG
ลักษณะสาร :
เม็ดแท่งสั้นสีขาว
ขนาดบรรจุ :
12x1000 กรัม
อัตราใช้ :
40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม cinnamic acid amides และ methoxy-carbamates มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าต้นพืชได้รวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้นเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี ยับยั้งการสร้างเส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา มีฤทธิ์ควบคุมทั้งราชั้นต่ำและราชั้นสูง กลไกออกฤทธิ์ 2 ทาง คือ 1) รบกวนการสังเคราะห์ไขมันในการสร้างผนังเซลล์และการจัดรูปร่างเซลล์ของเชื้อรา และ 2) ยับยั้งการส่งต่อพลังงานของคอมแพล็กซ์ ทรี ในไมโตคอนเดียของขบวนการหายใจเชื้อรา
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกำจัดโรคใบไหม้ในมันฝรั่ง โรคใบไหม้มะเขือเทศ โรคใบไหม้ /ใบจุดตาเสือเอก โรคผลเน่าทุเรียน โรคยอดเน่า-ต้นเน่าในสับปะรด โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคยอดเน่าในกล้วยไม้ โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด เป็นต้น
หมายเหตุ :
-

 

จำนวนผู้เข้าชม : 636883 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์