บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ราคัส
ราคัส

ราคัส

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin) 20% + ไดฟีโนโคนาโซล +(difenoconazole) 12.5%  W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวข้น
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
           - นาข้าว ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ระยะข้าวท้อง และข้าวออกรวง อัตรา 50-60 มิลลิลิตร ต่อไร่
           - พืชผัก และไม้ผล อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม strobilurins+triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม แทรกซึม และเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี กลไกการออกฤทธิ์ไปรบกวนกระบวนการหายใจ และรบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอลที่ผนังเซลล์ของเชื้อรา ประสิทธิภาพสูง ในการยับยั้งการสร้างเส้นใย การสร้างสปอร์ และการงอกของสปอร์เชื้อรา พืชปราศจากโรค ใบเขียว สวย เป็นมันต้นแข็งแรง และขัดผิวผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยว
ประโยชน์ :
นาข้าว ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคกาบใบเน่า, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบมีด, โรคไหม้, โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น พืชผักและไม้ผล เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุดตากบ, โรคใบจุดสีม่วง, โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง, โรคราแป้ง, โรคราสนิม, โรคราเขม่า, โรคราสีชมพู, โรคเมลาโนส, โรคสแคป เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 428510 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์