บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ราคัส
ราคัส

ราซัส

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin) 20% + ไดฟีโนโคนาโซล +(difenoconazole) 12.5%  W/V SC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวข้น
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
นาข้าว ใช้ในระยะข้าวท้องถึงข้าวออกรวง ใช้อัตรา 50-60 มิลลิลิตร ต่อไร่ หรืออัตรา 15-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
พืชผักและไม้ผล ใช้อัตรา 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกลุ่ม strobilurins type: methoxy-acrylates และ triazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึมและแทรกซึมเข้าต้นพืชได้รวดเร็ว ระยะปลอดฝนสั้น เคลื่อนย้ายในต้นพืชได้ดี ยับยั้งการงอกของสปอร์ การสร้างและเส้นใยของเชื้อรา ช่วยให้ใบเขียว มันวาวและช่วยให้ผลไม้ผิวนวล กลไกออกฤทธิ์ 2 ทาง คือ ยับยั้งการส่งต่อพลังงานใน Complex 3 ของขบวนการหายใจของเชื้อราและยับยั้งการสังเคราะห์สเตอรอยที่ผนังเซลล์
ประโยชน์ :
นาข้าว ใช้ป้องกันกําจัดโรค เช่น โรคกาบใบแห้ง, โรคกาบใบเน่า, โรคใบจุดสีน้ำตาล, โรคใบมีด, โรคใบไหม้, โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น พืชผักและไม้ผล เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุดตากบ, โรคใบจุดสีม่วง, โรคต้นไหม้แห้งหน่อไม้ฝรั่ง, โรคราแป้ง, โรคราสนิม, โรคราสนิมขาว, โรคราเขม่า, โรคใบไหม้, โรคใบจุดตาเสือในเผือก, โรคใบจุดตานกในสตอเบอร์รี่, โรครากเน่าโคนเน่า, โรคราสีชมพู, โรคเมลาโนส, โรคสเคป
หมายเหตุ :
-

 

จำนวนผู้เข้าชม : 636869 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์