บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

พาม่าร์
พาม่าร์

พาม่าร์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เมทาแลกซิล (metalaxyl) 0.625% W/V SC
ลักษณะสาร :
เนื้อครีมสีชมพู
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
 ใช้แปรงทาสีจุมและทาหน้ายางพารา
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม acylalanines มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม ยับยั้ง เส้นใยและการงอกของสปอร์เชื้อรา เนื้อละเอียด ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด เคลือบติดผิวใบพืชได้ดี ทนทานต่อการชะล้าง สามารถนำไปคลุกเมล็ดพันธุ์พืชได้
กลไกออกฤทธิ์ยับยั้งขบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิค โดยขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ อาร์เอ็นเอ โพลีเมอเรส 1
ประโยชน์ :

ใช้ป้องกันและรักษาอาการหน้ายางตายนึ่งของยางพารา ที่เป็นผลมาจากโรคเปลือกเน่า โรคเส้นดำ โรคลำต้นเน่า

หมายเหตุ : -
จำนวนผู้เข้าชม : 636877 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์